:openbsd.talk

На C500 тоже карта с драйвером esa, ровно с теми же самыми проблемами. :(